NENECHAJTE HROBY VAŠICH BLÍZKYCH CHÁTRAŤ

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

S-O-H ponúka výber z rôznych ponúk a kombinácií podl´a vašich potrieb .

S-O-H ponúka úpravu starších nezakrytých hrobov , aby bola následna údržba jednoduchšia .

  1. Obnova písma na hroboch
  2. Ozdobné štítky na hroby
  3. Doplnky / vázy , svietniky ..  /
  4. Architektúra / návrhy úprav .../
  5. Doplnenie kamienkov
  6. Doplnenie kôry
  7. Vysadenie, alebo donáška kvetov podl´a želania
  8. Iné služby a želania po vzájomnej dohode .....
Cintorín
Cintorín
Cintorín