NENECHAJTE HROBY VAŠICH BLÍZKYCH CHÁTRAŤ

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

S-O-H ponúka výber z rôznych ponúk a kombinácií podl´a vašich potrieb .

S-O-H ponúka úpravu starších nezakrytých hrobov , aby bola následna údržba jednoduchšia .

  1. Odstránenie machu a lišajníkov
  2. Odstránenie vosku a hrdze
  3. Renovácia písma na hroboch
  4. Impregnáciu / zvyšuje odolnost´pred znečistením , optimálne 1x ročne /
  5. Doplnenie kamienkov
  6. Doplnenie kôry
  7. Vysadenie, alebo donáška kvetov podl´a želania
  8. Ćistenie parou
  9. Iné služby podl´a želania klienta a po vzájomnej dohode .....
Cintorín
Cintorín
Cintorín