MY NENECHÁME HROBY VAŠICH BLÍZKYCH CHÁTRAŤ

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

S-O-H ponúka výber z rôznych ponúk a kombinácií podľa vašich potrieb .

                                                                                               NOVINKA

      NOVÉ PLATNE     

      NOVÝ HROB   

      URNOVÉ HROBY

S-O-H ponúka úpravu starších nezakrytých hrobov , aby bola následna údržba jednoduchšia .

  1. Obnova písma / na mieste /
  2. Dosekanie písma / na mieste /
  3. Kopanie hrobov 
  4. Tabuľky / štítky / na hroby / lacnejšia alternatíva oproti sekaniu /
  5. Doplnky / vázy , svietniky , .. /
  6. Doplnenie / kôry , kamienkov , zeminy /
  7. Vysadenie, alebo donáška kvetov podl´a želania
  8. Architektúra / úpravy hrobov ../
  9. Iné služby a želania po vzájomnej dohode .....
Cintorín
Cintorín
Cintorín