MY NENECHÁME HROBY VAŠICH BLÍZKYCH CHÁTRAŤ

STAROSTLIVOSŤ SVIATOČNÁ

Starostlivosť sviatočná ponúka úpravu hrobového miesta na presný dátum. Ponúkame balík základnej starostlivosti a to 4 x do roka. Vy si môžete vybrať 4 pre vás alebo nebohého dôležite termíny. Napr. – vianoce, veľká noc, dušičky, dátum narodenia, dátum úmrtia, meniny...    Najobľúbenejšia služba ......

Cintorín
Cintorín
Cintorín
Cintorín